Wonen

Hieronder staat informatie over vier verschillende verzekeringen in en om het huis.

Woonhuis

Een woonhuisverzekering ofwel opstalverzekering is nodig als u een koopwoning heeft. De hypotheekverstrekker stelt deze verzekering verplicht. De verzekering keert uit bij schade aan uw huis door onder andere brand, inbraak, lekkage, storm of bij glasschade. Wij helpen u graag bij het bepalen van de waarde van uw huis, zodat u voor het juiste bedrag verzekerd bent. Op de opstalverzekering zit een garantie tegen onderverzekering.

Inboedelverzekering

Waar de woonhuisverzekering de schade aan uw huis zelf dekt, dekt de inboedelverzekering de schade aan de bezittingen in uw huis bij bijvoorbeeld brand of inbraak. U kunt kiezen uit verschillende dekkingen: meer of minder uitgebreid. Het is ook mogelijk om een extra module af te sluiten voor bezittingen buiten het huis (tablet, laptop, smartphone) of kostbaarheden (sieraden, camera’s, kunst en antiek). Door de garantie tegen onderverzekering bent u nooit voor een te laag bedrag verzekerd.

AVP

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zou eigenlijk verplicht moeten zijn. De verzekering keert uit als er onbedoeld schade of letsel ontstaat door toedoen van de verzekerde. Soms zijn daarmee hoge bedragen gemoeid. Het kan bijvoorbeeld gaan om materiële schade: een kind dat een fiets tegen een auto laat vallen. Bij letselschade kan er sprake zijn van smartengeld of ziektekosten.

Rechtsbijstand

Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische bijstand bij conflicten rond bijvoorbeeld werk, huis en motorrijtuigen. Denkt u hierbij aan een conflict na een aankoop, een verborgen gebrek aan een pas gekochte auto of een arbeidsconflict. Deze verzekering wordt steeds noodzakelijker: een toenemend aantal mensen heeft juridische conflicten met leveranciers, buren of werkgever.