Aangesloten bij

Wim Folmer is Erkend Hypotheekadviseur

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Men doet dit via een erkenningsregeling. Elke Erkend Hypotheekadviseur, en dus ook Wim Folmer, heeft de benodigde diploma's behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden op het gebied van kennis en ervaring.

Vergunning Autoriteit Financiële Markten

Om als assurantietussenpersoon te mogen werken, moet een bedrijf een vergunning aanvragen en krijgen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM controleert de financiële branche toetst de betrouwbaarheid ervan. De Verzekershop heeft de benodigde vergunning. Ons vergunningnummer is 12002403.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De Verzekershop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Insurance International BV. Dat wil zeggen dat wij verzekerd zijn voor fouten die wij begaan en die u benadelen.

Aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening

Als u een klacht hebt over de Verzekershop, neemt u dan zo spoedig mogelijk met ons op. Als uw klacht gegrond lijkt, handelen wij deze vlot af volgens onze klachtenprocedure. Als we uw klacht niet gezamenlijk kunnen oplossen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel 0900-3552248, www.kifid.nl of e-mail  consumenten@kifid.nl.