Beloningsbeleid

Op basis van artikel 1.120 Wft zijn wij verplicht om op onze website een samenvatting  beloningsbeleid te publiceren. Nu is dat bij ons zeer eenvoudig, maar we voldoen graag aan onze wettelijke verplichtingen. 

De beloning van onze medewerkers (er zijn drie mensen in dienst) bestaat voor 100% uit vast salaris. Deze salarissen zijn marktconform. Er is geen enkel deel van het salaris variabel dus ongewenste prikkels in de advisering op dit gebied kunnen niet voorkomen.

Wij zetten ons voor elke klant maximaal in zonder dat daar een (variabele) financiële prikkel tegen over staat.

Aan het eind van ieder kalenderjaar kijken we naar de gemiddelde CAO-verhoging in Nederland in de particuliere sector en passen daar de lonen op aan. 

Natuurlijk beoordelen wij onze werknemers wel op de kwalitiet en intergriteit van hun werk. Zonodig wordt daar op bijgestuurd.